skanowanie laserowe elewacji

Skanowanie elewacji

Skanowanie laserowe elewacji to bardzo precyzyjna metodą tworzenia rzeczywistego obrazu budynku i dokumentacji obiektu w postaci widoku elewacji 2D lub stworzenia modelu 3D BIM. Metoda skaningu laserowego jest o wiele bardziej dokładna niż klasyczny pomiar geodezyjny z wykorzystaniem tachimetru. W bardzo krótkim czasie uzyskujemy chmurę punktów obrazującą każdy detal architektoniczny. Przewagą techniki skanowania 3D jest pomiar powierzchniowy całego budynku. Uzyskiwane dokładności odzwierciedlenia okien, gzymsów, zdobień zrealizowanych często w zabytkowych elewacjach z kamienia naturalnego czy cegły są bardzo wysokie. Przekłada się to na opracowanie bardzo precyzyjnej inwentaryzacji architektoniczej w formacie np. rysunku CAD. Dokumentacja w postaci ortoobrazu lub ortofotoplanu bardzo często wykorzystywana jest w rekonstrukcjach 3D realizowanych przez konserwatorów zabytków i architektów opracowujących przebudowę budynku.

Chmura punktów podstawą do dalszej dokumentacji elewacji

skanowanie elewacji Łańcut
  Skanowanie elewacji – chmura punktów

Obecne zastosowanie skanowania laserowego w pomiarze elewacji nie jest przyszłością, ale standardem prac w biurze projektowym Bimsmart. Oszczędzamy Państwa i nasz czas generując miliony punktów reprezentujących obiekt. Skrócenie czasu pomiaru poprzez laser scanning to tylko jedna z zalet inwentaryzacji elewacji tą metodą. Dodatkowo zwiększamy:
• dokładność pomiarów
• kompleksowość informacji na temat położenia i wymiarów obiektów w 3D
• minimalizujemy koszty budowy, przebudowy budynków dostarczając precyzyjną inwentaryzację architektoniczną elewacji

skanowanie elewacji warszawa Kolorowa chmura punktów RGB elewacji

Elewacja 2D CAD lub 3D

Pozyskane informacje metodą skanowania laserowego elewacji czyli chmury punktów pozwalają generować klasyczne widoki CAD lub mając zaprezentować zeskanowany budynek w postaci modelu 3D BIM.

skanowanie elewacji Kraków inwentaryzacja elewacji – dokumentacja 2D CAD

Szczególnie ważnym aspektem w pracach związanych z realizacją inwentaryzacji elewacji metodą skanowania 3D jest możliwość zaprezentowania obiektu w jego naturalnych barwach i wymiarach konserwatorom zabytków. Kolorowa chmura punktów pozwala zweryfikować istniejące materiały i określić ich szczegółowe położenie. Materiał taki jest niezwykle użyteczny aby realizować dalsze wytyczne konserwatorskie związane z renowacją lub rekonstrukcją zabytku.

Ortofotoplany

Bardzo ciekawą możliwością prezentacji inwentaryzacji elewacji są ortofotoplany. 

Inwentaryzacja obiektów zabytkowych, archeologicznych wymaga często bardzo wiernego zobrazowania rzeczywistego stanu każdego elementu. Skomplikowanie geometryczne oraz barwne niektórych detali zabytków a także całych obiektów można przedstawić najlepiej przy pomocy ortofotoplanów.

Opracowywane ortofotoplany charakteryzują się kartometrycznością, co umożliwia wykonywanie na nich dowolnych pomiarów, dodatkowo odwzorowują rzeczywiste kolory obiektu. Wierna rejestracja tekstury obiektu na ortofotoplanie znacząco ułatwia interpretację, co przekłada się na dokładność wektoryzacji.

elewacja_kamienica_ortofotoplan_skanowanie laseorwe.pdf

Model 3D elewacji

Wykonanie skanowania pozwala na utworzenie modelu 3D obiektu w tym również elewacji do dalszej pracy projektowej np. w oprogramowaniu Revit czy Archicad.

elewacja 3D
Przewiń do góry